SR Norrbotten: Ett händelserikt sportår

2007 blev ett händelserikt sportår. SR Norrbotten tittar tillbaka på vad som hände, och vad som sas...