Gift i grönsakerna

Det blir allt vanligare att frukt och grönt har spår av bekämpningsmedel. Det visar både de kontroller som görs här på hemmaplan och de som görs inom andra EU-länder. Enligt den senaste EU-sammanställningen, har närmare hälften av den frukt och de grönsaker som vi köper  spår av bekämpningsmedel i sig.

Bland konsumenterna mottas det här med blandade känslor. Inger Svensson, som står och plockar ner rotfrukter i sin kundvagn, är inte överraskad av det här:

– Javisst det har jag hört. Och det är ju inte bra, säger Inger Svensson.

– Jo, det har jag hört och jag försöker undvika vad jag kan, säger Jonas Edberg.

Den senaste sammanställningen av de 63 000 kontroller som gjorts i alla EU-länder för två år sen, visar att att närmare hälften - 46 procent - av de vanliga frukterna och grönsakerna har rester av bekämpningsmedel kvar i sig. Men det är samtidigt bara fem procent av de kontrollerade frukterna och grönsakerna som har värden som ligger över gränsvärdet.

Och jämfört med kontroller som görs i Sverige av Livsmedelsverket så skiljer det här sig inte i någon nämnvärd utsträckning.

– Vi har bara en lite lägre andel som överskrider gränsvärdena, men annars är det rätt lika, enligt myndigheten.

Under de senaste tio åren har andelen frukt och grönsaker som har spår av bekämpningsmedel ökat stadigt, men det kan delvis också bero på att kontrollerna har blivit mer täckande.

Det som kanske oroar mest idag är att det i enstaka testade varupartier visar sig finnas finnas fler än tjugo olika bekämpningsmedel. Det är i alla fall vad Arne Anderson, chef för kontrollenheten på svenska Livsmedelsverket, pekar ut som det enskildhet i sammanställningen som bekymrar honom.

– Det är ju mängden bekämpningsmedel, alltså antalet bekämpningsmedel i ett och samma prov, svarar Arne Andersson på frågan vad är riktigt oroande i i rapporten.

Det här kan få konsekvenser för vad man i slutändan stoppar ner i sin kundvagn.

– Ja vad ska man göra, man måste ju ha grönsaker, säger Bo Davidsson och slår ut lite grann med armarna, samtidigt som han lägger ner påse efter påse med tomater och grönsaker i sin kundvagn. Det är hans egen hälsa som gör att han numera väljer att handla mycket frukt och grönt.

Livsmedelsverket och myndigheterna säger att det är inga risker med att det är spår av bekämpningsmedel, men hur resonerar du som konsument?

– Det är klart att det ger risker, självklart. Det är klart man är oroad, avslutar Bo Davidsson.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se