Arbetsförmedlare varnas för fusk

Arbetsmarknadsstyrelsens personalansvarsnämnd har tilldelat en anställd vid Arbetsförmedlingen i Piteå en varning.

Bakgrunden är att den anställde som handläggare vid Arbetsförmedlingen i Piteå har beslutat om lönebidrag för sin egen dotter.

Länsarbetsnämnden som misstänkte jäv lämnade ärendet vidare till Arbetsmarknadsstyrelsens personalansvarsnämnd för granskning.