IF Metall kräver upprustning av vägarna

Fackförbundet IF Metall kräver i en skrivelse till Vägverket, landstinget i Norrbotten och näringsdepartementet att underhållet och trafiksäkerheten längs vägarna i Malmfälten måste förbättras. Det är bitvis stora brister och en ren katastrof menar fackförbundet.

Fackförbundet IF Metall i Malmfälten anser bland annat att E 10 är en ren katastrof ur trafiksäkerhetssynpunkt som också håller låg standard. Vidare kan man läsa i skrivelsen att vägarna i allmänhet är undermåligt plogade under vintertid.

För att förbättra vägstandarden kräver IF Metall att berörda myndigheter omgående ska besluta att påbörja en upprustning av E 10 till en fyr- eller trefilig väg, mellan Riksgränsen och Töre.

Dessutom vill fackförbundet att Vägverket ska upphandla en ordentlig snöröjning på vägarna i Malmfälten och att det ska bli en bättre kontroll av hur entreprenörerna sköter sina åtaganden.