Landshövdingen spår 2008

Fortsatta investeringar under 2008, men viss avmattning av 2007 högkonjuktur i Norrbotten. Det spår Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson om det nya året i en intervju i Puls i P4.