Pirttijärvivargens framtid avgörs i veckan

I slutet av veckan kan det komma ett besked från Naturvårdsverket om den så kallade Pirttijärvivargen ska avlivas eller inte. Pirttijärvi sameby har för andra gången ansökt om skyddsjakt på vargen som funnits i området under två års tid, och nu är förhoppningarna större att samebyn ska få sin vilja igenom. Det säger Cenneth Pettersson som är ordförande i samebyn.

På måndagen lämnar länsstyrelsen i Norrbotten ifrån sig sitt yttrande till Naturvårdsverket. I det yttrandet finns ett visst stöd för samebyns begäran om att vargen ska avlivas.

Pirttijärvi sameby är en konsessionssameby som har 1 200 renar och under ett år har vargen tagit 100 renar. Renar som samebyn inte får full ersättning för. Enligt Cenneth Pettersson täcker ersättningspengarna 20 procent av förlusterna, men även om de skulle få full täckning vill inte samebyn ha vargen kvar i området.

– Vargar och renskötsel går inte ihop, säger Pettersson.

Vargen som rör sig i Pirttijärvi sameby är sändarmärkt och har funnits på samebyns marker under två års tid. Den har inte heller flyttat sig några längre sträckor. Forskning har bedrivits under den tid som vargen varit märkt och det antal renar den tagit är väl dokumenterat.

Under veckan kan ett besked komma och samebyn hoppas på ett för dem positivt besked. Om det blir ett negativt besked finns i nuläget ingen plan.

– Det är många som resonerar om vad som händer, men det törs vi inte säga. Men vi vill inte ha den kvar säger, Cenneth Pettersson. 

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se