Norrbottning ser över sjukvårdspolitik

David Nordström, yngste ledamoten i socialdemokraternas fullmäktigegrupp i landstinget, har i dagarna blivit utsedd att vara en av 12 politiker från hela landet som skriver ett nytt socialdemokratiskt program för den framtida sjukvårdspolitiken.

– Som ung, socialdemokrat och landstingspolitiker tycker jag självklart att det här är ett jätteviktigt politikområde. Därför tycker jag också att det är viktigt att få vara med och påverka innehållet i vår politik för framtiden, säger David Nordström.

Arbetsgruppen ska nu utarbeta ett förslag till sjukvårdspolitiskt program som kommer att behandlas på partikongressen 2009 och ligga till grund för den sjukvårdspolitik som socialdemokraterna går till val på 2010.

Senast under augusti månad 2008 ska gruppen dessutom presentera ett förslag som kan diskuteras i paritet i kommande rådslagsarbete hösten 2008.