Fängelse för kvinnofridskränkning

En 68-årig man från Boden dömdes i dag av Luleå tingsrätt till nio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Mannen dömdes för att under flera år ha misshandlat och kränkt sin hustru. Trots att brottet anses grovt så stannade fängelsestraffet på nio månader på grund av mannens höga ålder och dåliga hälsotillstånd.