Fel med prishöjning av Ekfors kraft

Även kammarrätten slår nu fast i en dom att Ekfors krafts höjning av nätavgifterna under pågående tvångsförvaltning av bolaget häromåret var olaglig. Sedan tidigare har länsrätten kommit fram till samma sak.

Ekfors krafts vd, Mikael Styrman, säger till Norrbottens-Kuriren att han kommer överklaga kammarrättens dom.

Enligt Sara Källskog, jurist vid Energimarknadsinspektionen, är det heller inte helt omöjligt att regeringsrätten kan komma att ge prövningstillstånd i målet. Deta eftersom lagen om tvångsförvaltning är ny och därför kan det eventuellt vara intressant för regeringsrätten att pröva fallet.

Det är själva lagligheten i Ekfors krafts 33-procentiga höjning av nättarifferna som kammarrätten tagit ställning till, inte själva höjningens skälighet.