Kirunaföretag expanderar

Kiruna Wagon kommer att expandera och med det räknar företaget att anställa 17 personer. Företaget har säkrat en order på 680 malmvagnar, vilket skapar en möjlighet för en långsiktigt hållbar tillverkning av vagnar och annan transport- och logistikutrustning.

Kiruna Wagon som tillverkar malmvagnar har fått 2,3 miljoner kronor i investeringsstöd. Pengarna ska användas för att etablera företaget på den internationella marknaden. För en sån etablering måste tillverkningskostnaderna sänkas och till det behövs en svetsrobot och till den ska investeringssstödet gå. Den totala investeringen är på nio miljoner.

Kiruna Wagon är resultatet av en samverkan mellan Rönnqvist & Wettainen AB och Nybergs Mekaniska Verkstad AB. Företaget har idag 17 anställda, satsningen kommer att innebära att antalet anställda kommer att fördubblas.