Ingen kritik mot ivak

Socialstyrelsen har ingen kritik att framföra mot ivak-lösningarna som landstinget i Norrbotten genomfört på Kiruna, Kalix, Piteå och Gällivare sjukhus.

Det var den tidigare Piteåläkaren Anders Mansten som bland annat gjorde en anmälan när ivak skulle införas i Kiruna eftersom han menade att de små sjukhusen inte skulle klara av att bedriva bra och säker vård då de har för få patienter.

Men den undersökning som Socialstyrelsen gjort visar att ivak inte är negativt ur patientsynpunkt, men de ska fortsätta följa verksamheten.

Ivak innebär att bland annat att ambulans, akutmottagning och intensivvårdsavdelning är samordnade i gemensamma lokaler.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se