Rymdbolaget tar över satellit

Rymdbolaget har nu tagit över driften av satelliten Sirius 4 och kommer att styra den under hela dess livslängd - 15 år.

Den sköts upp den 17 november 2007 och styrdes till en början av tillverkaren Lockheed Martin.

Sirius 4 är den tionde satellit som Rymdbolaget har eller har haft ansvar för. Kontrollcentralen ligger på rymdbasen Esrange utanför Kiruna.

Rymbolaget skriver i ett pressmeddelande att Sirius 4 är den största rymdsatsning som Sverige gjort. Satelliten ska förse Norden, Baltikum, Central- och Östeuropa samt Sydafrika med radio och bredband för telekommunikation.

TT