Friskola i Luleå får nej till gymnasium

Skolverket avslår en ansökan om rätt till bidrag för Norrskenets friskola på Björkskatan i Luleå. Skolan har ansökt om bidrag för att starta en samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning på hälsa på gymnasienivå.

Sedan tidigare finns driver skolan utbildning på grundskolenivå.

Enligt Skolverket uppfyller inte skolan de förutsättningar som skollagen kräver.