F 21 klarar sig bra på kort sikt

Det kommer att bli kraftigt bantade övningar, främst internationella, men även större nationella övningar inom det svenska försvaret påverkas. Det framkom på måndagen när Försvarsmakten presenterade en rad åtgärder för att komma till rätta med det kärva ekonomiska läget inom försvaret.

Exakt hur förbanden i Norrbotten påverkas är ännu oklart, men flottiljchefen Lars Jäderblom vid F 21 i Luleå kan redan nu konstatera att de klarar sig relativt bra, åtminstone på kort sikt.

F 21 kommer att fortsätta flyga med två divisioner JAS och man kommer att slutföra värnpliktsutbildningen på det sätt som planerades redan före årsskiftet. Däremot är han mer orolig för vad besparingarna kommer att innebära för framtiden.

– Nu klarar vi det här året. När det gäller soldatutbildningen så skickar vi hem soldaterna relativt nöjda, men samtidigt är jag orolig för befälen och de civila som utbildar soldaterna. Vi kan inte öva, vi får inte öva bataljonen som vi utbildar emot fullt ut. Det här blir en kompetensdränering på sikt. Vi kan inte göra det här mer än en gång, säger Lars Jäderblom.

Oro för personalens framtida kompetens

Samtidigt oroar han sig även för den flygande personalen som får flyga relativt lite. De enskilda piloterna får gå ner i flygtid, dock inte så dramatiskt som man hade befarat från början.

– Det kommer att bli ett lågt flygtidsuttag som får effekter på lång sikt om vi inte kan öka det här, säger Lars Jäderblom.

Ambitionssänkningarna är ett resultat av de ekonomiska problem försvaret har, och de specificerades i ett direktiv som idag gick ut till Sveriges förbandschefer. De cheferna ska nu i sin tur arbeta om sin budget och återkomma till försvarsledningen. Definitiva beslut fattas i början av februari.

Sett till hela Försvarsmakten kommer flygtiderna för stridsflyget JAS att minska från tänkta 14 000 timmar till 7 500 timmar under året. Dessutom kommer 6 000 av de 7 000 värnpliktiga som nu är inkallade att få avbryta värnplikten och hemförlovas en månad tidigare, det vill säga efter tio månader. Däremot ska personalen i EU:s insatsstyrka, Nordic Battlegroup, inte påverkas. De behåller sina anställningar till och med i november i år som tidigare avtalats. 

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se