Vägverket häver stopp för hyttsten

Vägverket Region Norr häver nu stoppet för användning av hyttsten i vägbyggen. För ett år sedan beslutade Vägverket att införa ett stopp för användning av restprodukten hyttsten från SSAB i Luleå. Under hösten 2006 upptäcktes skador på växtligheten i närheten av en väg där hyttsten använts, efter det stoppades användningen. Nu hävs stoppet efter omfattande utredningar och nya riktlinjer för användningen införs.

I slutet av augusti 2006 upptäcktes en skada på vegetationen invid väg 686 i Ubbyn, några mil utanför Boden. Den efterföljande miljöutredningen visade att urlakning skett från den hyttsten som vägbanken delvis är uppbyggd med, och slutsatsen var att vegetationsskadan sannolikt kunde kopplas till urlakningen.

Nya riktlinjer och kvalitetssäkring av materialet gör nu hyttsten åter kommer att användas vid vägbyggen. Principen i riktlinjerna är att varje användning av hyttsten skall föregås av en grundlig miljöbedömning längs hela vägsträckan.

Under hösten 2007 har Vägverket åtgärdat bristerna vid väg 686 i Ubbyn. De åtgärder som vidtagits är i korthet att dikena förbättrats, vägslänterna har täckts för att minska kontakten med nederbördsvatten samt att påverkad jord har grävts bort och ersatts med annan åkerjord.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se