Rymningar från ungdomshem minskar

Rymningarna från särskilda ungdomshem minskade kraftigt förra året.

Förra året lyckades ungdomar dömda till sluten ungdomsvård avvika från ungdomshemmen vid elva tillfällen. Åren innan har antalet rymningar varit över 30 årligen och kritiken mot ungdomshemmen har delvis varit hård. 

Ett ökat skydd mot rymningar och bättre vård, tror Statens institutionsstyrelse ligger bakom den stora nedgången i rymningar.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se