Inget svar från Obol inför konkursförhandling

Konkursförhandlingen som är tänkt att hållas om Obol Investment vid Örebro tingsrätt på onsdagen ser ut att inte bli av. Allt tyder på att förhandlingarna måste ställas in eftersom den delgivning som skickats till bolagets företrädare inte har besvarats.