Befolkningen minskar

Befolkningen i Norrbottens län minskade med 1 284 invånare under förra året. Alla kommuner i Norrbotten, utom Piteå, minskar sin befolkning. Luleå och Pajala hade de största befolkningstappen med 167 respektive 166 personer. Bara Gotland minskar mer än Luleå i hela landet.

I 160 av landets kommuner ökade befolkningen. Piteå med en ökning av befolkningen på 12 personer, var enda kommunen i Norrbotten som ökade. Det visar befolkningsstatistik från statistiska centralbyrån, SCB, som publiceras på tisdagen.