Minskad polisutbildning drabbar Norrbotten

Från och med nästa år kan antalet antagna till polisutbildningen i Umeå komma att dras ner till en tredjedel. Detta enligt ett nytt förslag från Rikspolisstyrelsen. Och det här kommer få stora konskevenser för Norrbotten befarar Björn Lundberg, ordförande för Polisförbundet i länet.

– Jag reagerar väldigt starkt på det här förslaget. Den här neddragningen kan vi inte acceptera, det här påverkar rekryteringen till hela norra Sverige. Huvuddelen av poliserna utbildas ju i Umeå, säger Björn Lundberg.

Just nu har polisen i Norrbotten det ganska förspänt när det handlar om att få tag i folk. Men problemet uppstår lite längre fram när dels polisstyrkan i länet ska öka, och dels när många äldre poliser går i pension.

Det närmsta tre åren ska polisen i länet nyanställa uppemot nya 150 poliser, idag jobbar 439 poliser i länet, och längre fram fackets Björn Lundberg menar att det här kan bli svårt om den enda polisutbildningen i norra Sverige minskas så mycket som Rikspolisstyrelsen förslagit i förra veckan, från dagens intag av 144 studenter per termin till 48 studenter per termin.

Samtidigt så säger den tillförordnade länspolismästaren Håkan Karlsson, som fick höra talas om förslaget först idag, att det kan vara svårt att egentligen sia om det konkreta konsekvenserna i dagsläget.

Förslaget som just nu är under diskussion talar om att Stockholm får behålla en mycket större andel av sina utbildningsinsatser, från dagens 335 platser till 250 platser. Om det här blir verklighet så kan det å andra sidan vara positivt för att länet om man därigenom får behålla den lokala distansutbildningen i Kalix och Kiruna som bedrivs under Stockholmsflagg för närvarande, och som också är viktig för att kunna anställa tillräckligt många poliser.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se