Splittrat om utförsäljning av gymnasiebyn

Nu kommer de första reaktionerna på att socialdemokraterna vill sälja ut fastigheterna i Luleås stora gymnasieby. Ett stort fastighetskomplex som har ett bokfört värde på 509 miljoner kronor.

En försäljning är ekonomiskt bra, eftersom man då tjänar mycket på att bli av med höga räntor som kommunen betalar i dag, säger förespråkarna. ”Sälj inte ut våra egna kommunala fastigheter”, menar kritikerna. Vad vet vi om utvecklingen av hyror och skötsel i framtiden? frågar de sig.

Annika Eriksson, gruppledare, miljöpartiet i Luleå och länsordförande:

– Det är konstigt det här. Hur kan det bli så att det blir billigare för oss när vi inte äger det själv? Vi är ju vår egen bank, vi har inte tagit några lån för att bygga det här. Däremot så betalar ju BUN en internhyra, och vi skulle ju kunna bestämma själv vad den ska vara.

– Hur kan ett bolag utifrån komma och säga att vi förvaltar det här och det blir mycket billigare? frågar Annika Eriksson (mp).

– Man måste se det här ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, som vi har bestämt i kommunen, säger hon. Vad vet vi om hur bolaget sköter huset? Hur blir det om vi ska köpa tillbaks det, som det finns tankar om, efter tio år? Hur är fastighetspriserna då?

Börje Lööv, vänsterpartiets gruppledare i Luleå:

– Det här är en ny kurs i politiken, eftersom vi i kommunen gemensamt tidigare har ansett att det långsiktigt är bäst för Luleåborna att få äga de fastigheter vi har verksamhet i, säger han, som är kritisk till utförsäljning.

Mattias Karlssson, moderat gruppledare i Luleå:

– Det är naturligtvis en bra affär för Luleå kommun det här, säger han. Det kommer att innebära att man sparar väldigt mycket räntepengar och i stället hyr tillbaks fastigheterna.

– Jag förstår att socialdemokraterna vill sälja för de har tagit på sig stora investeringar, bland annat Coop Arena. De håller på att investera bort sig, säger Mattias Karlsson (m).

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se