Dansutbildning hotad i Piteå

Yrkesdansutbildningen på gymnasiet Strömbacka i Piteå är hotad. Bara fem elever vill börja i höst, visar det sig nu när de första antagningarna till gymnasiet är klara. Förra året var det bara några elever som sökte också och förstaårsklassen fick ställas in.

– Vårt yrkesdansprogram har baletten som grund, med jazz, modern dans, improvisation och scenisk förmedling som är viktigt. Därför är den med sin bredd unik i sitt slag i norra Sverige med motsvarighet i bara Stockholm och Göteborg i , säger barn- och utbildningsnämndens ordförande i Piteå Ruth Rahkola (s).

Hon betonar att Piteå kommun ser dansen som en del av näringslivsutvecklingen, så att man i möjligaste mån vill hålla liv i utbildningarna. Dans i Nord, Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans ligger i Piteå. Och yrkesdansutbildningen har kvalificerade pedagoger och gästlärare från flera europeiska länder.

– Vi har ju dans på Christinaskolan (grundskola) också, det är en utbildning med riksintag. Sedan har vi musikskolan med danspedagogutbildning, säger hon.

– Min förhoppning är att Strömbackaskolans gymnasiala yrkesdansutbildning ska få rätt till riksintag, då söker ju fler.

Som det är i dag kan bara elever i Fyrkantensamarbetet (från kommunerna Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå) få gratis utbildning på Strömbacka. I de andra Norrbottenskommunerna måste eleven söka pengar.

Hon tillägger att det kan bero på dålig marknadsföring att så få har sökt.

Blir det någon start i höst då för första årsklassen i yrkesdans på Strömbacka?

– Det kan jag inte svara på, det här är preliminära siffror, än återstår de slutliga antagningarna, avslutar BUN:s ordförande i Piteå Ruth Rahkola (s).

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se