Moderat avhopp i Kalix

Carl Otto Gählman, moderatpolitiker i Kalix med stort inflytande, hoppar av sitt parti. Han blir politisk vilde och har samtidigt för avsikt att behålla alla sina uppdrag.

Gählman vill inte kommentera sitt avhopp, utan säger i ett pressmeddelande att:

”Jag och moderaterna har kommit överens om att behålla orsakerna för oss själva. Orsakerna kan beskrivas som uteslutande politiska”.

Carl Otto Gählman kommer, skriver han, att kvarstå som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska utskott, kommunens valberedning, krisledningsnämnd, Kommunförbundet Norrbotten, länsrätten, 1:e ersättare i landstingsfullmäktige samt bolagsstyrelser.

Det här avhoppet kommer inte som en överraskning för moderaternas länsordförande i Norrbotten Åke Eltoft:

– Det är alltid trist att inte få behålla en duktig medarbetare, säger Åke Eltoft.

Han har känt till problemen i Kalix men kan inte peka ut direkta frågor som föranleder avhoppet. Skolfrågorna kan vara en anledning, säger Eltoft.

Kan Gählman sitta kvar på sina moderata uppdrag som han vill nu? Eller ska ni sparka honom?

– Vi ska utreda det här i partiet, säger moderaternas länsordförande. Han kan ju sitta kvar på uppdragen i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige där han är vald av väljarna.

– Men min uppfattning är att sitter man i nämnder och styrelser där partiet har utnämnt honom, då ska man representera moderaterna, avslutar Åke Eltoft.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se