Brister i systemet orsakade olyckan

Det var utskjutningshandtaget på JAS planet som orsakade haveriet i Vidsel förra året. Det visar den slutrapport som presenterades på torsdagen. Statens haverikommission konstaterar att formen och friktionen på handtaget, som är av gummi, inte tål tillräckligt hög belastning. Det gör därmed att det ibland löser ut.

I haverirapportern från Statens haverikommission står det att problemet med utskjutningshandtaget varit känt sedan 1996, men att någon analys av problemet inte har gjorts. I rapporten kommer också kritik mot att åtgärden glömdes bort.

När det gäller räddningsinsatsen i samband med olyckan kommer en del kritik. Personalen som ingår i flygplatsräddningstjänsten har för lite träning på grund av för hårt pressade arbetsscheman. Det innebär att yrkeskunskapen inte kan bibehållas på en tillfredsställande nivå.

I samband med flygolyckan spreds också farligt kompositmaterial, eftersom planet till stor del var tillverkat av det. Att arbeta med kompostimaterial kan vara farligt för hälsan och speciella restriktioner gäller. I samband med olyckan tilläts överflygningar av området vilket gjorde att partiklarna spreds, i det aktuella fallet begärdes ingen avlysning av luftrummet.

I sina rekommendationer skriver haverikommisionen i rapporten bland annat att Försvarmakten ska verka för att bristerna i flygsäkerhetsprocesserna inom och mellan Saab, Försvarets materielverk och Förförsvarsmakten åtgärdas. De ska också verka för en förbättrad utbildning av flygplatsräddningstjänstens personal.