LKAB investerar i en ny huvudnivå

LKAB har beslutat att anlägga en ny huvudnivå i järnmalmsgruvan i Malmberget. Investeringen beräknas uppgå till några miljarder kronor. Gruvbolaget kommer också att anpassa pelletsverket för en ökad produktion och förlänga livslängden i Malmberget till 2020.

Gruvan i Malmberget består idag av ett 20-tal utspridda större och mindre malmkroppar av vilka cirka tio bryts för närvarande. Malmkropparna ligger på olika djup och avsänkningar av huvudnivåerna sker därför etappvis i olika delar av gruvan.

För närvarande sker brytning via tre huvudnivåer, på avvägningarna 600, 815 samt 1 000 meter, vilka togs i drift år 1969, 1989 resp 2000.

Dagens investeringsbeslut innebär att:

  1. Den nyaste huvudnivån på 1 000 meters avvägning förlängs till malmkroppen Fabian i det så kallade Östra Fältet där merparten av malmkropparna finns. Fabian bryts för närvarande via huvudnivå 815, innehåller magnetit och växer stort mot djupet.
  2. En ny huvudnivå anläggs på avvägning 1 250 för de andra malmkropparna i Östra Fältet. Alla dessa innehåller magnetit.
  3. Styrelsen tar ställning till en eventuell ny huvudnivå för det så kallade Västra Fältet samt en eventuell ökad uppfordringskapacitet senare. I Västra Fältet bryts mestadels hematit och en liten mängd magnetit. Verksamheten bedrivs idag via huvudnivå 600.

M1250 dimensioneras för en råmalmsproduktion på 18 Mt, plus 1-2 Mt tillredningsgråberg, per år. Brytbar malmreserv är beräknad till ca 140 Mt råmalm, vilket ger ca 84 Mt färdiga produkter. Med en årlig produktion på mellan 8-10 Mt färdiga produkter, förlängs livslängden för verksamheten i Malmberget med ca 10 år, till ca 2020.

250 personer per år kommer att jobba med byggandet

Driftstart för delar av den nya huvudnivån beräknas ske under tredje kvartalet 2010. Totalt kommer omkring 250 personer att jobba med byggandet av den nya huvudnivån.

Den nya huvudnivån kommer att ersätta tidigare nivåer, vilket innebär att behovet av driftspersonal i gruvan inte påverkas.

Enligt ett pressmeddelande från gruvbolaget möjliggörs investeringen bland annat tack vare LKABs starka ekonomiska position och den fortsatt höga efterfrågan på järnmalm.