Patient begick självmord - läkaren varnas

En AT-läkare vid Sunderby sjukhus varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att en patient som läkaren bedömt på egen hand begick självmord medan mannen var inlagd.

Enligt nämnden borde läkaren ha förstått att det rörde sig om ett ärende som han inte hade erfarenhet och kunskap att handlägga på egen hand.

Av klinikens rutiner framgår det också att han borde ha kontaktat bakjouren.

”Möjligheten finns att utgången blivit lika tragisk även om bakjouren hade kontaktats, men för en erfaren läkare är detta ett mycket alarmerande tillstånd”, skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i sitt beslut.