Sametinget ska diskutera urfolksdeklaration

I nästa vecka håller sametinget årets första möte, plenum, i det gamla riksdagshuset i Stockholm. En av de viktigaste frågorna som sametinget ska diskutera under plenum är FN:s urfolksdeklaration som antogs med en stor majoritet av FN:s generalförsamling den 13 september förra året.

En av de viktigaste frågorna som sametinget ska diskutera under plenum är FN:s urfolksdeklaration som antogs med en stor majoritet av FN:s generalförsamling den 13 september förra året.

I deklarationen sägs att urfolken har oreserverat har rätt till självbestämmande, vilket innebär att fritt få avgöra sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Mötet inleds på tisdag nästa vecka.