Textilservice förlorade rättstvist

De tio före detta anställda som tagit strid och hävdat att de sagts upp på felaktiga grunder av bolaget Textilservice i Boden fick idag rätt av Luleå tingsrätt. Tingsrätten dömde Textilservice att betala ett allmänt skadestånd på 25 000 kronor till var och en av de före detta anställda. Bolaget ska också betala ett ekonomiskt skadestånd för förlorad arbetsinkomst och rättegångskostnaderna som uppgår till drygt en halv miljon.

Personalen som inte återanställdes vid tvätteriet i februari 2005 hade krävt ett skadestånd på upp till 800 000 kronor. De hade yrkade också på ersättning för förlorad arbetsinkomst och sina rättegångskostnader.

Arbetsgivaren bröt mot lagen

I sakframställan till Luleå tingsrätt framhöll de tio före detta tvätterianställda att Textilservice brutit mot företrädesrätten till återanställning i lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna genom att inte erbjuda de återanställning.

Textilservice som hävdade att man inte brutit mot några regler bestred samtliga krav. Dessutom framhöll bolaget att man träffat en överenskommelse om turordningsreglerna med facket.

De som tidigare varit anställda hävdade dock att det avtalet inte var giltigt då parterna tidigare varit överens om att det lokala avtalet om kringgående av turordningen vid återanställning var ogiltigt. Genom att erbjuda skadestånd anses bolaget också i princip ha medgett att man handlat fel.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att när en arbetstagare redan är uppsagd och har återanställnignsrätt är det inte möjligt att utan arbetstagarnas godkännande träffa kollektivavtal som försämrar deras rätt.

”Det är en stor seger”

Dennis Brinkenback som företrätt de före detta tvätterianställda säger till Norrbottensnytt att det är en stor seger för hans klienter som kämpat i många år. De kommer heller inte att överklaga någon del i domslutet.

”Vi är oerhört besvikna”

Lars Sydolf som företrätt Textilservice säger att de är oerhört besvikna på domen från Luleå tingsrätt. Men de kan ännu inte säga om de kommer att överklaga domen eller inte. De måste först få läsa igenom den ordentligt och diskutera domen i sin helhet.

Totalt var det 14 personer som inte återanställdes. Tio av de drev frågan vidare frågan till en civilrättslig tvist.

En eventuell överklagan av tingsrättens dom till Arbetsdomstolen ha inkommit senast den 14 mars.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
E-post: carin.sjoblom@sr.se