Fortsatta nattsprängningar i Malmberget

LKAB får fortsätta att spränga nattetid i gruvan i Malmberget. Det beslutade miljööverdomstolen tidigare i veckan. Beslutet innebär att sprängningarna får fortsätta som tidigare men på ett sätt så att vibrationerna i mätpunkterna utanför gruvindustriområdet minimeras.

Högsta svängningshastigheten i mätpunkterna får inte som gränsvärde överstiga 9 mm per sekund och som riktvärde inte överstiga 5 mm per sekund i mer än 10 procent av fallen, räknat per år, skriver miljööverdomstolen i sitt beslut.

Miljööverdomstolens beslut är fattat efter överklagan från LKAB och tre privatpersoner om sprängningstiderna i gruvan.