Töjbar bergförstärkning i LKAB

Fjädrande bergförstärkning i LKAB: s gruvor kan vara lösningen när seismiska händelser inträffar i berget. Töjbara bultar och nät som gjuts fast i betongen klarar att berget rör på sig.

Den här typen av bergförstärkning finns i LKAB: s gruvor sedan några år men ska utökas.

- Vi har redan startat utvecklingen av det vi kallar för eftergivlig förstärkning, som helt enkelt innebär att bergförstärkningen ska tåla att berget rör sig mer än det gör med normal bergförstärkning, säger Anders Lindberg informatör vid LKAB i Kiruna.

Den alternativa förstärkningen innebär att det finns bultar som kan töjas eller nät som gjuts fast i betongen och som klarar att berget rör sig. Enligt Anders Lindberg handlar det inte om att bergförstärkningen bara ska vara stark och hålla många ton berg på plats utan att det ska kunna röra sig när det blir rörelser i berget.

- Vi har inlett det och vi har bland annat skaffat en ny bultningsrigg, alltså en ny maskin som kan sätta in sådana här bultar som klarar att töjas mer än de vanliga bultarna. Det här ingår också i vår expertgrupps analysområde, den expertgrupp som startades efter den senaste dödsolyckan som vi hade i början på februari. Det här är något de ska se över och hur vi kan vidareutveckla det, säger han.

Expertgruppen som tillsattes efter den senaste dödsolyckan i LKAB: s gruva i Kiruna ska också utifrån fakta om olyckan se över extra åtgärder för att undvika skadliga effekter vid seismiska händelser, enligt bolagets egen informationstidning, Veckobladet.

Enligt Anders Lindberg sätter LKAB säkerheten främst.

- Kostnaden är inte det vi tittar på först utan det viktigaste för oss är att höja säkerheten på våra arbetsplatser, säger han.

Maritha Mossberg SR Norrbotten