Svårt få modersmålsundervisning

I Norrbotten har elva kommuner svårt att erbjuda modermålsundervisning, trots att det finns en lag om att erbjuda modermålsundervisning till barn i grundskolan.

Över hälften av landets kommuner har ställt in modersmålsundervinsning i år visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

Förklaringarna kan vara två, enligt Åsa Wengelin är rektor och modermålssamordnare i Bodens kommun, - för få elever eller brist på lärare till tjänsterna.