SCA får fortsatt FSC-certifiering

Skogsbolaget SCA får fortsatt certifiering enligt FSC, som är en internationell standard för ansvarsfullt skogsbruk. Vid revisionen i höstas fick SCA anmärkningar för bland annat brister i sin naturhänsyn och kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete för tillfällig skogsvårdspersonal som inte hade uppfyllts.

Båda dessa brister hade även konstaterats vid tidigare revisioner.

Uppföljningsrevisionen visar att dessa brister är åtgärdade eller är på väg att åtgärdas.

Den uppföljande revisionen omfattade bland annat stickprovsmässig inspektion av pågående avverkningar och intervjuer med fältpersonal. Eftersom skogsvårdsarbete inte utförs på vintern, kunde revisionen i detta avseende endast följa upp att rutiner och instruktioner var på plats. Att de uppfylls i praktiken kommer att följas upp vid ordinarie FSC-revision i sommar.

Åtgärderna när det gäller övriga brister i naturhänsyn vid slutavverkning kommer också att följas upp på nytt.