Äldre dåliga på att ringa SOS

Äldre drar sig för att ringa larmnummret 112. Samtidigt behöver många i den äldsta åldersgruppen ofta hjälp, framför allt till vid akuta sjukdomstillstånd. Därför satsar SOS alarm nu på att nå ut med information till äldre om att det är bättre att ringa en gång för mycket än för lite.

Allt för många äldre ringer sent eller inte alls trots att de skulle behöva hjälp. På SOS-alarm i Luleå finns därför nu en person som informerar äldre, bland annat med hjälp av pensionärsföreningar, om när man ska ringa och vilken hjälp man kan få.

- Anledningen är att sjukdomar och olyckor inte ska behöva bli värre av att man väntar, säger Leif Markström, chef vid SOS i Luleå.

I Sverige har de äldsta invånarna sämre kunskaper om nödnumret 112 än andra grupper. Vid SOS Alarms interna seminarier har det tydligt framkommit att många äldre drar sig för att ringa 112 eftersom de tror att deras besvär är övergående och därför inte vill ringa på hjälp i onödan. Istället ringer de till anhöriga, ibland i andra delar av landet, vilket kan leda till fördröjning vid behov av akut hjälp.

- Vi äldre är så försiktiga. Vi vill ogärna besvära, säger 80-åriga Rita Hennikainen i Luleå, om varför äldre väntar med att ringa SOS eller låter bli. Hennes väninnor Göta Sandberg och Inger Lundgren håller med.

- Det är bara att gå till sig själv, man tänker att det kanske går över, säger Inger Lundgren.

Alla tre har historier att berätta om just detta, att som äldre väntar man med att ringa eller ringer en anhörig, fasten man har ramlat illa eller skadat sig.

SOS Alarm, som tar emot samtalen på nödnumret 112 dygnet runt, finns på 18 olika ställen runt om i landet. Med ett enda samtal kan den som ringer nå alla samhällets resurser vid sjukdomsfall eller olyckor, bränder eller pågående brott. SOS Alarm ägs tillsammans av staten, landstingen och kommunerna.