Fortsatt problem med vattnet i Gällivare

Dricksvattnet i byarna Hakkas, Sammakko, Nilivaara och Markitta i Gällivare kommun innehåller för höga halter av bakterier och är inte tjänligt som dricksvatten. Boende i dessa byar uppmanas att koka allt vatten som används till dryck, matlagning och tandborstning i fem minuter.

Gällivare kommun meddelar att det är förenat med fara för hälsan att dricka okokt vatten.

Klorering av vattnet i de berörda byarna har startats upp för att få bort bakterierna.

Omprover har tagits på oklorerat dricksvatten från de berörda byarna för att få klarhet i om tidigare analysprover är riktiga. Svaren på de nya vattenproverna väntas vara analyserade till onsdag 2008-02-27.

Dricksvattentankar har ställts ut i varje by.

Hakkas: Byavägen 15.

Sammakko: Vid gamla affären.

Nilivaara: Vid kiosken. Tanken kommer att ställas in över natten för att ej frysa sönder.

Markitta: Vid gamla bönhuset.