SAS-plan höjde beredskapen

Flygtrafikledningen på Kiruna flygplats höjde beredskapen på tisdagsmorgonen när ett SAS-plan av typen MD 82 hade startat. Anledningen var att piloterna fått indikering om en temperaturhöjning i den bakre delen av kabinen. Planet som startade med 91 passagerare och fem besättningmän ombord kunde dock återvända och landa utan problem, uppger räddningstjänsten i Kiruna.