LKAB-branden värre än befarat

Även om branden i gruvan i Vitåfors har härjat på ett relativt begränsat område så blev skadorna omfattande. Branden har förstört elektrisk utrustning, bland annat kvarnmotorer, startpådrag och frekvensomformare. Under branden fälldes klorider ut fällts ut i mycket stor omfattning på elutrustningar inne i ställverket. Dessa måste saneras mycket noggrant från klorider innan de kan tas i drift. Arbetet är mycket omfattande och tidskrävande. Runt 10 miljoner om dagen kostar stoppet, hittills har LKAB förlorat 60 miljoner kronor på produktionsstoppet.

Den elutrustningar som förstörts av branden är ingen som finns i lager, LKAB och leverantörer finkammar stora delar av världen för att hitta nya utrustningar.  Förutom att utreda själva brandskadeorsaken är det också viktigt att undersöka vad branden mer kan ha påverkat, bland annat för att försöka eliminera eventuella följdskador som kan dyka upp senare.

LKAB har deklarerat ”force major” till kunderna, ett förfarande vid allvarliga produktions- och leveransstopp som inte företaget kan råda över.

Så mycket råmalm som möjligt tas nu upp ur gruvan och läggs på upplag i avvaktan på att produktionen i förädlingsverken kommer i gång.

Under tiden som produktionen i förädlingsverken står stilla utförs underhållsinsatser. Målsättning är att tidigarelägga så mycket som möjligt av underhållet för att under sommarstoppet möjliggöra tid för produktion. .

Hur det lyckas beror dock på hur stor del av nödvändiga underhållsinsatser som kan göras nu, dvs vilka resurser i form av material och leverantörer som finns till förfogande.