Enklare för företag i Luleå

Nu ska det bli lättare för nya och befintliga företag att hitta rätt i Luleå kommun. Genom bolaget Luleå Näringsliv inrättas nu en unik tjänst dit företagare kan vända sig för att få hjälp vid exempelvis en nyetablering.

Gunnar Bengtsson är samordnare för Luleås nya företagslots dit företagare kan vända sig kostandsfritt med frågor.

– Det kan vara frågor om lokaler, de kanske vill ha kontakt med finansiärer, det kan vara beskrivningar av Luleå, frågor om kommunkationer, företagsnätverk, konkurrenssituation, vad än de frågor så ska vi kunna hjälpa till med det.

Genom Luleås nya företagslots ska nya och gamla företag ges hjälp och svar på frågor inom såväl kommunal verksamhet som i övriga näringslivet via det gemensamma bolaget Luleå Näringsliv. Kontaktpersoner inrättas på flera centrala förvaltningar i kommunen och goda kontakter med privata aktörer finns inom det befintliga nätverket. Och via ett gemensamt telefonnummer och egen adress ska det bli enklare att hitta rätt.

– Det är ganska ovanligt att man gör som vi har gjort, det vill säga att man ser företagslotsen som en funktion. I många andra kommuner har man personifierat företagslotsarna och de finns dessutom inom kommunen. Vi har ju valt en lösning där den ligger hos Luleå Näringsliv som är gemensamt mellan näringslivet och kommunen. Det tror vi är bra, för det innebär att vi i enskilda frågor kan ta med andra instanser än kommunen, exempelvis i etableringsfrågor, säger Thomas Nilsson, vd i Luleå Näringsliv.

Förhoppningen är att fler företag ska lockas till kommunen.

– Det känns oerhört angeläget nu att locka företag till Luleå. I en stad och ett län som tappar befolkning i en högkonjunktur är det oerhört viktigt att se till att vi får fler verksamheter, säger Thomas Nilsson.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se