Svenska politiker uteblev

De svenska politikerna lyste med sin frånvaro på sametingets plenum i gamla riksdagshuset i Stockholm. Efter 20 minuter så valde jordbruksministern Eskil Erlandsson, med ansvar för de samiska frågorna, att lämna plenum. ”Jag är väldigt besviken”, säger Eva Jejlid, sametingsledamot för jakt- och fiske samerna.