Kritik mot försvenskning

Europarådet kritiserar Sverige som nation och Kiruna kommun för beslutet att försvenska gatunamnen i byn Kurravaara. Rådet menar att det inte är i överenstämmelse med de konventioner som skyddar nationella minoritetsspråk och som Sverige har lovat följa.

Europarådet är också kritisk till att tornedalska och samiska ortsnamn inte syns på vägskyltar mer än det gör idag.

Tidigare har en grupp invånare i Kurravaara på olika sätt försökt stoppa Kiruna kommuns beslut.