Överklagan för sexbrott avslås

Den 31-årige man från Piteå som i januari 2008 dömdes i hovrätten till fängelse i tre månader för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt ofredande, fick inte prövningstillstånd för sin överklagan i Högsta domstolen.

Mannen hade sedan tidigare överklagat tingsrättsdomen som var 100 timmars samhällstjänst, en dom som hovrätten skärpte till fängelse i tre månader. Hovrättens dom står därmed fast.

Den 31-årige mannen har, enligt tingsrätten, som vårdare på ett fritidshem inom handikappomsorgen och på ett vårdhem förgripit sig sexuellt på personer i beroendeställning.