Fortsatt minskning av långtidssjukskrivna

Antalet långtidssjukskrivna i LKAB fortsätter att sjunka. På fem år har den långa sjukfrånvaron mer än halverats. Det är ett långsiktigt rehabiliteringsarbete som har gett resultatet.

- Det ligger på en sjukfrånvaro som är 3,3 procent i LKAB, så en positiv utveckling fortsätter absolut., säger Mats Pettersson personaldirektör vid LKAB.

Och han tror att sjuktalet går att sänka ytterligare.

- Så länge vi har sjukfrånvaro finns saker att göra. Alla har någon slags förmåga att åstadkomma ett resultat även om man inte kan komma tillbaka till sitt gamla arbete, säger han.

I dag har LKAB 45 långtidssjukskrivna av totalt 4 000 anställda.

Rehabiliteringsinsatserna bygger på ett samarbete mellan företaget, försäkringskassan, den anställde och läkaren.

I förebyggande syfte erbjuder bolaget olika typer av friskvård men det är bara hälften av de anställda som nyttjar friskvårdsutbudet.

- Nu kan vi styra om de resurser vi har i företaget till att jobba mer med det förebyggande. Men där ser vi inte resultat förrän om 10 - 15 år när det gäller friskvård. Det är inte lättare att jobba i LKAB i dag varken fysiskt eller mentalt än det var för fem år sedan och ändå minskar frånvaron. Så det finns inget direkt samband mellan tuffa krav i jobbet och hög frånvaro, utan det är synen på människor framför allt.

- Jag är förvånad att inte fler arbetsgivare gör på samma sätt. Det är ett enkelt sätt att klara rekryteringsproblematiken genom att börja titta på dem som är sjuka och se till att få tillbaka dem i arbetet istället för att leta nytt folk hela tiden, säger Mats Pettersson.

Rehabiliteringsarbetet sker i små, små steg och kan handla om att bara vara på arbetsplatsen någon timme för att sedan komma tillbaka så mycket som möjligt.

Birgitta Köhler är rehabiliteringssamordnare vid LKAB och hon vill sätta fokus på människornas möjligheter och den egna viljan.

- Vill inte personen då når man inga resultat, man kan aldrig tvinga någon. Men det är också viktigt att företaget ger dem möjligheterna att komma tillbaka, säger hon.