Piteå behöver handikappanpassas

Butiksentréer är det stora problemet för funktionshindrade i Piteå. Det visar en inventering som nu sammanställts till en handlingsplan. Det så kallade tillgänglighetsprogrammet skall ligga som grund när man bygger nytt eller bygger om i Piteås centrum.