Slaktvikten minskar på ren

Genomsnittsvikterna på dom renar som slaktas har sjunkit med över två kilo under de senaste 10 åren. Men det är en positiv utveckling säger man på Jordbruksverket.
Anledningen är att allt större del av renar som slaktas utgörs av kalvar, som har en lägre snittvikt än ett fullvuxet djur. Under senaste 10-årsperioden har andelen kalvar som slaktas ökat med över 20 procent. - Det är en bra utveckling. Kalvarna växer snabbt, något som vuxna djur inte gör, men det går åt lika mycket föda. Det blir alltså mest kött i förhållande till matåtgång och markslitage om man satsar på kalvslakt, vilket är bra ekonomiskt och för naturen, säger Tord Konstenius, ansvarig för rennäringsfrågor på Jordbruksverket. Medveten strategi Att medelslaktvikten minskat från 29,4 till 27,2 kilo har alltså att göra med att antalet kalvar som slaktas har ökat. 1993 var andelen kalvar 39 procent, förra året var över 60 procent av renarna som slaktades kalv. - Dels är det en ökad medvetenhet bland renägarna som ligger till grund för den positiva utvecklingen, men även en medveten strategi från myndigheterna, säger Tord Konstenius.