Karesuandoskola gjorde rätt menar Skolverket

Skolverket tycker att ledningen för Karesuando skola gjort vad den kunnat för att lösa den inflammerade konflikten mellan samebarn och andra barn på skolan och deras föräldrar.
Konflikten började när föräldrarna till ett tjugotal samiska barn i Karesuando beslutat sig för att hålla sina barn hemma från skolan. Anledningen var att barnen kände sig trakasserade på grund av sin samiska identitet och att de fått ta emot skällsord. På måndagskväll kommer föräldrarna till de samiska barnen att hålla ett möte för att diskutera Skolverkets beslut.