Fler anmälningar till Hyresnämnden

Antalet fall hos Hyresnämnden ökade i Sverige med ett tusental under 2002 jämfört med året innan.
I Luleå hamnade 362 tvister mellan hyregäst och hyresvärd hos Hyresnämnden under 2002. Det kan jämföras med 290 året innan.