Avtal om sanering av ryska atomubåtar

Ett viktigt ryskt saneringsavtal kommer undertecknas senare under tisdagen. Avtalet kommer till stånd för att Sverige och andra länder ska kunna hjälpa Ryssland med det militära kärnavfallet på Kolahalvön.
Framför allt gäller det att ta han om utbränt kärnbränsle från atomubåtar. De ryska myndigheter har efter det kalla kriget själva varken haft råd eller tillräckligt med kunnande för att på egen hand ta tag i de stora saneringsproblemen på Kolahalvön.