Kappa vill producera mera

Kappa Kraftliner i Piteå vill öka produktionen till 750.000 ton per år. Om miljödomstolen godkänner ansökan så hoppas Kappas ledning att pappersfabriken ska nå det nya produktionsmålet under 2006.
- Kappa gjorde senast i höstas en stor investering på Piteåfabriken för att öka produktionen till 700.000 ton, men nu vill vi trimma fabriken ytterligare, säger Kappas VD, Tore Persson. För att nå det nya produktionmålet på 750.000 ton papper per år krävs nya investeringar. Exakt vilka vet inte kappas ledning ännu, det ska man undersöka under året. - Uppskattningsvis kommer det att kosta runt 100 miljoner kronor, säger Tore Persson. På Kappa tillverkar man två typer av papper. Ett brunt, lite grövre papper som används till wellpapp och ett ytvitt pappper som använda i olika typer av produktkartonger. Det är efterfrågan på det ytvita papperet, som man exempelvis gör godiskartonger och parfymförpackningar av, som har ökat på marknaden. - Vi räknar med att den ena pappersmarskinen på fabriken bara ska tillverka det ytvita pappret i framtiden. Den andra pappersmarskinen på Kappa ska även fortsättningvis gör det bruna pappret, säger Persson. Produktionsökningen väntas inte påverka antalet anställda på Kappa. På pappersfarbiken i Piteå jobbar i dag 628 personer.
Jeanette Öhgren