Museet i Gällivare tvingas hålla stängt

Flera avdelningar vid museet i Gällivare tvingas hålla stängt i flera månader på grund av skadeinsekter.
Det är bland annat pälsängrar och fläskängrar som har invaderat museet. De uppstoppade djuren har råkat mest illa ut men även rotslöjd har tagit skada av skadeinsekternas jakt på mat. Nu pågår ett saneringsarbete där hela utställningar har rivits. Enligt Anticimex betraktas päls- och fläskängrar som naturens renhållningsarbetare och finns i vår natur. Förekomsten av ängrar är inte ett mått på renlighet.