Bostadsbrist i Arjeplog

Bostadsbristen breder ut sig. Det råder nu brist på bostäder i hundra av landets kommuner, jämfört med 77 för ett år sedan. Det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät.
Den enda kommunen i Norrbotten som har brist på bostäder är Arjeplog. Annars är det framför allt runt Storstockholm, i Göteborgsregionen samt i Skåne som bostadsbristen ökar och oftast är det hyresrätter i olika storlekar som saknas. Enligt Boverket drabbar det ungdomar och äldre som vill flytta till en mindre bostad, men också barnfamiljer och hushåll som önskar flytta till kommunen av arbetsmarknadsskäl.