Flytt av vårdplatser oroar pensionärer

Kommunala pensionärsrådet i Haparanda oroas över att det kan bli nerskärningar vid vårdcentralen. Det gäller nedskärningar av jouren och de akuta vårdplatserna, som pensionärsrådet befarar ska flyttas till Kalix. Dessutom har tiotalet läkare sagt upp sig.
Nästa vecka ska pensionärsrådet ha allmänt möte om besparingarna och då kommer de att kräva att landstinget sätter in motåtgärder. Jouren ska ses över Enligt divisionschefen för primärvården Bo Westerlund görs det en översyn av jourverksamheten i hela länet, efter kritik från revisorerna att jouren för läkarna leder till mycket övertid och arbetsmiljöproblem. - Det finns också ekonomiska motiv till att se över jouren, säger han. Nästa månad ska landstingsstyrelsen få ett förslag på hur jourverksamheten ska effektiviseras.
Niklas Jälén