Oro bland asylsökande i länet efter krigsutbrottet

De asylsökande i Norrbotten följer oroligt utvecklingen i Irak.
I Gällivare finns trettiotal asylsökande irakier kvar. De övriga har flyttat till orter i södra Sverige efter att ha beviljats uppehållstillstånd. Ahmed Abdul Hamid är från Bagdad och har väntat som asylsökande i Gällivare i ett år. Han är orolig för sin familj som är kvar i Irak. Familjen har berättat vid telefonkontakterna om att vattnet är på väg att ta slut, att maten är dyr och om deras rädsla att gå ut på gatorna. Ahmed Abdul Hamid vill att Saddam Hussein störtas, men tror inte på att Bush och USA vill skapa en demokrati utan att det bara är oljan som intresserar Bush. Ahmed uttrycker sin oro och förtvivlan över de oskyldiga människor som kommer att dö i kriget i Irak. Barn, kvinnor och gamla.